Loading...

Nakon instalacije osnovnih postavki i obuke osoblja, osiguravamo kvalitetno održavanje i daljnje unapredenje sustava. Implementacija ERP sustava unutar tvrtke ili pojedine organizacije sastoji se od nekoliko faza, u kojima je vrlo važna suradnja menadžmenta tvrtke.